Update lopende onderzoek

De T lymfocyt en de LCH cel nader bekeken

Update lopende onderzoek

Lopende projecten gesponsord door stichting 1000 kaarsjes voor Juultje
W.T. Quispel, R.M. Egeler en A.G.S. van Halteren (LUMC)

De twee celtypen die in grote aantallen aanwezig zijn in LCH leasies die optreden in bijvoorbeeld bot of huid zijn LCH cellen en T lymfocyten (T cellen). In de ontstekingshaarden worden ook veel verschillende boodschappermoleculen ofwel cytokines geproduceerd. Deze belangrijke stofjes hebben niet alleen invloed op de al in de laesie aanwezige ontstekingscellen, maar zorgen er ook voor dat steeds meer cellen vanuit de bloedbaan naar de LCH laesies worden aangetrokken.

Twee belangrijke cytokines die mede verantwoordelijk zijn voor het cytokine milieu in de LCH leasie zijn IL-10 en TGF-b. Uit ons onderzoek blijkt nu dat de aanwezigheid van IL-10 juist zorgt voor een sterke expressie van ICOSL op LCH cellen en het aantrekken van grote aantallen ‘gewone’ T cellen en kleine aantallen regulator T cellen. TGF-b productie gaat juist gepaard met een lage expressie van ICOSL op de LCH cellen, kleine aantallen van ‘gewone’ T cellen en grote aantallen regulator T cellen. De dominante aanwezigheid van enerzijds regulator T cellen of anderzijds ‘gewone’ T cellen kan van invloed zijn op de efficiëntie waarmee het immuunsysteem binnendringende micro-organismen kan opruimen (nieuw manuscript in prep).


In de LCH leasie wordt ook een groot scala aan chemokines geproduceerd. Chemokines zijn kleine moleculen die enerzijds betrokken zijn bij de migratie van cellen en anderzijds ook de overlevingsduur van cellen kunnen bevorderen. Uit ons onderzoek blijkt dat in vrijwel alle laesies CXCL12 geproduceerd wordt. Dit chemokine kan worden aangetoond in zowel de cellen die de binnenbekleding vormen van bloedvaatjes (endotheelcellen) als andere stromale cellen, waarschijnlijk fibroblasten, in de laesie (Figuur 1a).

CXCR4, de receptor die CXCL12 specifiek bindt, wordt in meer dan de helft van de LCH laesies die we bestudeerd hebben tot expressie gebracht. Tot onze verbazing blijkt de aanwezigheid van CXCR4 op LCH cellen aanwezig in het diagnose biopt gecorreleerd te zijn aan het risico om een recidief te krijgen (Figuur 1b). We vermoeden dat CXCR4+ LCH cellen aangetrokken worden door CXCL12 producerende endotheelcellen en op deze manier in staat zijn om de bloedbaan te bereiken.

Eenmaal in het bloed kunnen de LCH cellen op andere plekken in het lichaam weer binden aan bloedvaatjes die ook CXCL12 produceren (Figuur 1C). Op deze plekken kan dan een nieuwe LCH laesie ontstaan zoals bij patiënten met multisysteem LCH (nieuw manuscript in prep).

CXCR4 expressie door LCH cellen kan mogelijk ook de levensduur van dit afwijkende type immuuncellen beïnvloeden. Binding van CXCL12 aan CXCR4 receptoren op het oppervlak van LCH cellen kan een heel scala van intracellulaire eiwitten activeren wat uiteindelijk resulteert in de tijdelijke activatie van allerlei genen. Mogelijk werkt deze ‘pathway’ niet goed in LCH cellen.

Samenwerking met Boston
Willemijn Quispel, de promovendus werkzaam in Leiden, is recent vertrokken naar het Dana Farber Cancer Institute in Bosten om genetisch onderzoek te gaan doen op DNA geisoleerd uit ingevroren LCH biopten. Deze nieuwe techniek is in het leidse laboratorium ontwikkeld. De reden om samen te werken met de onderzoeksgroep van professor B. Rollins uit Bosten is gebaseerd op hun recente ontdekking dat LCH cellen, net als verschillende soorten kankercellen, een specifiek gen (BRAF V600E) permanent tot expressie brengen. In Boston zal het genexpressie patroon van LCH cellen worden vergeleken met DNA verkregen uit andere lichaamscellen zoals wangslijmvliescellen.

Deze unieke samenwerking van twee laboratoria die beiden aan de frontlinie staan van het LCH veld is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van de stichting 1000 kaarsjes voor Juultje.

BLIJF OP DE HOOGTE

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Zoeken

ZOEK

Zoeken
Facebook
YouTube

BEKIJK OOK

De 1000 puzzelstukjes van het onderzoek

Zolang er niet meer bekend is over de oorzaak van de ziekte kunnen patiënten niet doeltreffend worden behandeld en blijft de toekomst van Juul en haar lotgenootjes onzeker. Om levens te kunnen redden is onderzoek noodzakelijk.

LEES VERDER

LCH, Wat is dat?

Langerhans Cel Histiocytose (LCH) is een woekering van de Langerhans-cellen die wij allemaal in ons lichaam hebben. In normale doen helpen ze in de afweer tegen virussen en bacteriën. Bij LCH-patiënten gaan de Langerhans-cellen woekeren in met name de huid, botten en beenmerg.

LEES VERDER
ONZE SPONSORS