Maternale cellen in LCH laesies

onderzoek naar hun incidentie en interactie met T cellen van de patiënt

Maternale cellen in LCH laesies

Onderzoek door (o.a.) Willemijn Quispel en Astrid van Halteren:
Langerhans cell histiocytosis (LCH) is een zeldzame ziekte waarvan de oorzaak tot nu toe onbekend is. Hoewel veel LCH patiënten een zeer zware behandeling nodig heeft voor genezing behoeven anderen slechts minimale interventie. In enkele gevallen genezen de LCH laesies zelfs spontaan zonder enige vorm van therapie. Deze verschillende uitingsvormen tonen aan dat LCH een heterogene ziekte is die mogelijk op verschillende manieren ontstaat. LCH laesies bevatten een groot scala aan immuun cellen. Eén daarvan, de T lymfocyt of T cel, is nog niet goed in kaart gebracht. Op basis van zijn markerprofiel vermoeden wij dat de in de laesie aanwezige T cellen locaal geactiveerd worden. Ons project beoogt te onderzoeken of deze T cel activatie veroorzaakt wordt door residente chimere cellen afkomstig van de moeder van de patiënt. Moeder en haar ongeboren kind wisselen namelijk cellen uit tijdens de zwangerschap, die lange tijd na de geboorte kunnen blijven bestaan, ook in de weefsels waar LCH zich kan ontwikkelen. Het is bekend dat dergelijke ‘vreemde’ cellen het immuun systeem gemakkelijk kunnen activeren, een proces wat ten grondslag zou kunnen liggen aan het ontwikkelen van LCH. De resultaten van onze studie worden geacht onze kennis te vergroten over 1) de verschillende T cellen die in LCH laesies worden aangetroffen en 2) hoe dergelijke T cellen locaal geactiveerd worden. Deze kennis is nodig om in de toekomst betere therapieën voor de behandeling van LCH te kunnen ontwikkelen.

BLIJF OP DE HOOGTE

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Zoeken

ZOEK

Zoeken
Facebook
YouTube

BEKIJK OOK

verslag onderzoek 2013 en nieuw project 2014

16 december 2013

2013 is een vruchtbaar jaar geweest voor de onderzoekers in Leiden.

LEES VERDER

LCH, Wat is dat?

Langerhans Cel Histiocytose (LCH) is een woekering van de Langerhans-cellen die wij allemaal in ons lichaam hebben. In normale doen helpen ze in de afweer tegen virussen en bacteriën. Bij LCH-patiënten gaan de Langerhans-cellen woekeren in met name de huid, botten en beenmerg.

LEES VERDER

De 1000 puzzelstukjes van het onderzoek

Zolang er niet meer bekend is over de oorzaak van de ziekte kunnen patiënten niet doeltreffend worden behandeld en blijft de toekomst van Juul en haar lotgenootjes onzeker. Om levens te kunnen redden is onderzoek noodzakelijk.

LEES VERDER
ONZE SPONSORS